Sản phẩm

Pallet PVC | Pallet nhựa

Pallet nhựa hay khay đỡ gạch có tác dụng đỡ gạch trong quá trình ép tạo hình và quá trình đóng rắn viên gạch không nung