Sản phẩm

Silo xi măng

Silo xi măng (bồn chứa – thùng chứa xi măng rời) của dây chuyền sản xuất gạch không nung là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống sản xuất gạch tự động

Khuôn gạch không nung

Một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống định hình sản phẩm. Một bộ khuôn sản xuất gạch bao gồm: khuôn trên (đầu ép – khuôn đực) và khuôn dưới (khuôn cái)

Pallet PVC | Pallet nhựa

Pallet nhựa hay khay đỡ gạch có tác dụng đỡ gạch trong quá trình ép tạo hình và quá trình đóng rắn viên gạch không nung